OYDER - Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği, 22 Mayıs 1989 tarihinde otomotiv yetkili satıcılarının hak ve menfaatlerini korumak ve savunmak, üyeleri arasında birlik duygusunu beslemek amacıyla kurulmuştur.

Başlangıçta OYSD olarak kısaltılmış olan Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği, faaliyet alanını genişletmek amacıyla 2 Aralık 2005 tarihinde OYD ile birleşmiş ve 3S Yetkili Satıcılarının tamamını OYDER çatısı altında toplamıştır.

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER), 41 markanın 881 yetkili binek ve hafif ticari araç bayisini temsil etmektedir. Otomotiv Yetkili Satıcılarının hükümet, devlet ve bürokrasi ile ilişkilerinde aracı rolü üstlenen ve bu sebeple sektör ile güçlü bir bağa sahip OYDER, otomotiv sektöründeki her değişiklik ve yenilikte de Yetkili Satıcılar adına görüş ve yorum bildirmektedir.

Gücünü temsil ettiği Yetkili Satıcıların çeşitliliğinden ve sektörel ağırlığından alan OYDER, her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği “Otomotiv Kongreleri” ile sektöre ışık tutmakta ve sektörün geleceğini planlamaya çalışmaktadır. Aynı zamanda ulusal ve uluslararası platformda tüm meslektaşlarını temsil eden, sektörle ilgili gelişimlerde gündem belirleyici ve söz sahibi olan bir sivil toplum örgütüdür.

Ülke ekonomisine katkısı ve yarattığı katma değerin yanında istihdama olumlu etkileriyle ön plana çıkan otomotiv sektörünün vazgeçilmez bir parçası olan OYDER, Türkiye pazarındaki her markadan otomotiv yetkili satıcısının her ortamda etkin biçimde temsil edilmesini sağlayan tek ortak güç olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

OYDER, kendisi veya diğer sektör dernekleriyle işbirliği yaparak başta TOBB Otomotiv Ticaret Meclisi çatısı altında olmak üzere, diğer birçok sivil toplum örgütüyle lobi faaliyetlerini etkin biçimde yerine getirmekte, sektörün ve üyelerinin menfaatlerini korumak için sürekli olarak çalışmaktadır. Bu kapsamda otomotiv yetkili satıcılarının iş modellerinin güvence altına alınabilmesini sağlayacak şartları oluşturmak ve geliştirmek için TAYSAD, OSD, ODD ve TOKKDER ile de ortak çalışmalarımız sürdürülmektedir.