OYDER, Üyelik Giriş Ücreti 2.750,00 TL, Yıllık Aidat 2.750,00 TL.’dir.
Giriş aidatı bir kereye mahsus yatırılıp, yıllık aidat her yıl Ocak ayında yatırılmak suretiyle yinelenir.