Otomobiller ve her türlü motorlu araçlar, çocukluktan itibaren oyuncağıyla başlayıp gerçeğiyle tutkuya dönüştürdüğümüz hayatımızın vazgeçilmezleri arasındadır. Ülkemizde "bir ev bir araba" ideali hala fazlasıyla geçerlidir. Birçok insan için de "araba" "ev"den önce gerçekleşen ya da gerçekleşmesi istenen bir ideal halindedir.

Bizler çocukluğumuzda başlayan tutkumuzu işimiz haline getiren şanslı kişiler arasındayız. Biz Yetkili Satıcılar, "Satış-Servis ve Yedek Parça" hizmetlerine sahip işadamları -işkadınları olarak "ömür boyu otomotiv" tutkumuzu "ömür boyu müşteri" sloganıyla iş felsefesine dönüştürdük.

İş yapma biçimleri, iş anlayışları ve iş coğrafyaları "değişmeyen tek şey değişim" diyerek farklılaştıkça biz Yetkili Satıcılar için de yeni ufuklar ve yeni mücadeleler başlamıştır.

Otomotiv sektörünün, ülke ekonomisi ile toplumsal yaşamındaki önemi; yatırım, üretim, istihdam, ihracat ve vergi kaynakları yönünden çok büyüktür. Beraberinde yarattığı sayısız yan sanayi ve hizmet sektörü ile teknolojik gelişim, eğitim ve toplumun ihtiyaçlarına cevap vermesi yönünden rolü dev boyutlardadır.

Her toplumun yakalamayı ilke edindiği yüksek yaşam standartları, globalleşen dünyada amansız pazar mücadelesini, rekabetçi ileri teknoloji, eğitimli insan kaynakları ve kaliteli mega üretim hedeflerini gerekli kılmaktadır.

OYDER, Yol gösterici rol oynamak ve üyelerinin yaratacağı sinerjiyi yine üyelerine aktarabilmek amacıyla 1989 yılında kurulan yapısını geliştirerek 29 Mart 2005`te kurulan OYD ile 2 Aralık 2005 tarihinde birleşerek tüm 3S Yetkili Satıcıları tek çatı altında toplamıştır.

OYDER-Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği, Türkiye’de Otomotiv Sektörünün tüketici ile temasını sağlayan tüm Otomotiv Yetkili Satıcılarını temsil eden tek sivil toplum kuruluşudur. Ülke ekonomisinin bu öncü sektörünün dört halkasından biri olan OYDER Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği 880 yetkili satıcıyı, 1257 plazada temsil etmektedir.

Tüketiciye, yeni araç satışı, kullanılmış araç satışı, tüm servis ve yedek parça hizmetleri, araç koruma ve tuning hizmetleri ile her türlü sigorta satışlarını tek bir çatı altında sağlayan Otomotiv Yetkili Satıcıları Müşteri Memnuniyetinde birçok gelişmiş ülkeden daha iyi duruma gelme başarısını göstermişlerdir.

Bir Türkiye Mozaiği olan bu temsiliyet, ülkemizin tüm illerinde ve büyük ilçelerinde plazalaşmışlardır. Bu örgütlenme;

5.000.000 m2’ye yayılmış,
20.000.000.000 TL’lik yatırımlar gerçekleştirilmiş,
10.000.000.000 TL özsermaye / kredibilite ile devam etmektedir.
100.000 çalışanın istihdam edildiği bu yapıda bileşenleri ile beraber 250.000 kişiye iş imkanı sağlanmaktadır.

33 yıldır faaliyetlerini aralıksız sürdüren OYDER özellikle son yıllarda tüm otomotiv sektörü paydaşlarının gelişen dünyaya uyum sağlaması ve değişen mevzuatlara vâkıf olunması amacıyla toplantı, panel, konferans, kongre ve eğitimler organize etmektedir.

Gücünü temsil ettiği Yetkili Satıcıların çeşitliliğinden ve sektörel ağırlığından alan OYDER, her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği “Otomotiv Kongreleri” ile sektöre ışık tutmakta ve sektörün geleceğini planlamaya çalışmaktadır.

Otomotiv Yetkili Satıcılarının hükümet, devlet ve bürokrasi ile ilişkilerinde aracı rolü üstlenen ve bu sebeple sektörel ilişkilerini en üst düzeyde kuran OYDER, otomotiv sektöründeki her değişiklik ve yenilikte de Yetkili Satıcılar adına görüş/yorum bildirmektedir.