1. Yetkili satıcılar ve ilgili kurumlar arasında iletişimi, işbirliğini ve dayanışmayı sağlamak

2. Yetkili satıcıların ortak problemleri için çözüm üretmek ve yol göstermek.

3. Üye olan yetkili satıcılar için fayda sağlamak

4. Yetkili satıcıları gelecekte neler olabileceği konusunda bilinçlendirmek

5. Sektörle ilgili gündem belirlemek