Markaların Konsey Başkanları Toplantısı (27.01.2011 Hilton-İSTANBUL)

Marka Bayi Konsey Başkanları bir araya geldi.

OYDER'in öncülüğünde aynı paydada buluşmak.

Markaların Bayi Konsey Başkanları 27 Ocak 2011 günü İstanbul Hilton Otelinde bir araya geldiler.
Gerçekleştirilen toplantıda, otomotiv pazarının değerlendirmesi yapıldı ve 2011 yılının da geçen yıl gibi geçeceği öngörüsünde bulunuldu, 2011 yılında yaşanacak siyasi gelişmelerin, her sektörde olduğu gibi otomotiv sektörünü de etkileyeceği tespiti yapıldı. Bununla birlikte küresel alandaki gelişmelerin Türk otomotiv pazarının şekillenmesinde önemli bir faktör olacağı da ayrıca ifade edildi.
2011 yılında pazarın belirlenmesinde önemli bir faktör olarak faiz artışları üzerinde duruldu, faizlerin artışıyla birlikte 2010 yılındaki satış seviyelerinin gerçekleşmesinin zorlukları dile getirildi.
Özellikle gelecek ile ilgili öngörülerin de masaya yatırıldığı toplantıda, önümüzdeki beş yıllık süreç içerisinde yurt dışındaki çok markalı bayilerin Türkiye’ye gelebileceğine dikkat çekildi.

Katılımcılar, otomotiv sektörünün hacimsel olarak büyümesine karşılık, bayi sayısı bazında büyümediği ve sistemde önemli bir sirkülasyon olduğu vurgusu yapıldı.

Yetkili Satıcılardaki Otomobil satışında kar marjlarının geçmiş dönemlere göre azalması sebebiyle aksesuar, yedek parça Servis Hizmetleri, Sigorta gibi kar merkezlerine ağırlık verildiği tespitini yapan katılımcılar, yetkili satıcılık müessesesinde karlılık ve verimin artırılması için her bölümün ayrı ayrı ele alınarak detaylı bir şekilde yönetilmesinin ve değerlendirilmesinin önemli olduğunu vurguladılar.
Bunun yanı sıra sektörde yaralan markalarla ve derneklerle, iyi uygulamaların paylaşılarak katma değer yaratılması üzerinde duruldu.
Sermaye miktarı, çalışan sayısı ve potansiyeli çok yüksek olan, yurt geneline yayılmış otomotiv sektöründe, menfaatlerin birleştiği OYDER’ DE birlikte hareket edilerek ve aynı paydada buluşmak için tüm bayilerin üyeliği ile güç oluşturulması gerekliliği öne çıkartıldı.

Personel sirkülâsyonu

Sektördeki gelişmeler ışığında personel sadakatinin azaldığı buna bağlı olarak sürekli bir dolaşım olduğu belirtildi.
OYDER bayilere kimlik kazandırmak yönünde, onların kurumsallığını geliştirmeleri açısından çalışmalar yapması gerekliliği belirtildi. Sektörün kendi içinde istikrar, samimiyet, iyi niyet, dürüstlük gibi olmazsa olmaz kuralları yeniden inşa etmesinin önemine değinildi.
Son olarak birlikte, ortak yapılabilecek işler konusunda görüş birliğine varıldı. Sigorta konusunda OYDER’in bazı konularda TRSSB’ ile ortak çalışmalar yaparak bazı iyileştirmelerin yapılması konusu üzerinde değerlendirmelerde bulunuldu.